mediator Bianca Pintea

Un pas important pentru mediatori

Reprezentanții Curții de Apel Cluj și reprezentanții mediatorilor, au discutat modalități alternative de soluționare a conflictelor prin mediere ca instrument de valorificare rapidă a drepturilor justițiabililor.

„Prin acest protocol, părțile au convenit să coopereze în vederea informării publicului cu privire la rolul și statutul mediatorului, mediatizarea și conștientizarea avantajelor practice privind utilizarea procedurii medierii în rândul justițiabililor prin implementarea dispozițiilor care prevăd informarea de către organele judiciare a părților din dosare cu privire la posibilitatea apelării la mediatorii autorizați, degrevarea instanțelor de cauzele ce pot fi soluționate pe calea medierii, dezvoltarea unei bune practici care să faciliteze medierea ca metodă alternativă de soluționare a litigiilor, informarea publică și creșterea încrederii cetățenilor în actul de justiție, validarea acordurilor de mediere în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicarea unitară și eficientă a pevederilor Legii 192/2006.
Un mare beneficiu pentru mediere și pentru mediatori este menționarea pe citațiile adresate justițiabililor a posibilității de a apela la un mediator autorizat în condițiile legii, precum și prin recomandarea scrisă adresată părților de a apela la un mediator autorizat, în cadrul procedurii de verificare și regularizare a cererii de chemare în judecată, urmând ca în perioada imediat următoare împreună cu președinții și vicepreședintii Corpului Profesional al Mediatorilor din cele patru județe, respectiv: Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș și Sălaj să pregătim întâlnirile pe care le vom avea cu conducerea instanțelor din județele menționate, arondate Curții de Apel Cluj.
Propunerile din partea mediatorilor și acceptate de Curtea de Apel Cluj sunt expresia preocupării constante pentru consolidarea independenței justiției pentru independență, imparțialiatea și profesionismul magistraților precum și pentru dezvoltarea unei strategii eficiente de comunicare. De asemenea, cele două instituții și-au propus să continue colaborarea în vederea îmbunătățirii cadrului legal care reglementează activitatea de mediere, în limita competențelor legale”, precizează Bianca Pintea.

Protocolul dintre cele două instituții a fost semnat de către judecatoarea Băldean Denisa -Livia președinta Curții de Apel Cluj și reprezentanta Corpului Profesional al mediatorilor în relația cu instanțele, mediator Nemeș- Pop Ileana, întâlnire la care au participat judecătorul Mitea Valentin, vicepreședintele Curții de Apel Cluj, președinta C.P.M.J. Cluj mediator Cîrlig Aurora și președinta C.P.M.J.Bistrița-Năsăud, mediator Pintea Bianca.

„Înainte de toate aș vrea să subliniez faptul că însemnătatea semnării unui astfel de protocol este una istorică. Nu spun cuvinte mari ci pur și simplu constat realitatea. Profesia noastră implinește anul acesta în luna mai 10 ani de existență și încheierea unui astfel de protocol de colaborare este o reușită. Este de o însemnătate deosebită faptul că în urma acestui protocol, relațiile noastre vor fi mai strânse și evident, avem cadru juridic concret în care să ne manifestăm. Conlucrarea dintre mediatori și judecători va fi de acum înainte mult mai eficientă iar comunicarea dintre noi va fi nemijlocită. Orice problemă sau inadvertență de lucru ori proceduri juridice care ar putea apare în relația mediator-judecător va fi mult mai ușor reglementată datorită semnării și acceptării acestui protocol. Toate aceste aspecte se contorizează în final în dreptul cetaățnilor, justițiabililor așa cum îi numim noi, adică a celor care apelează la mediator și judecător deopotrivă, pentru a-și rezolva litigiile în care sunt implicați. Personal, mulțumesc și pe această cale doamnei judecător Denisa-Livia Băldean – Președinte al Curții de Apel Cluj și în egală măsura domnului judecător Valentin Mitea – Vicepreședinte al Curții de Apel Cluj care a dat dovadă de înțelegere și deschidere vis-a-vis de toate doleanțele noastre cu care l-am sâcâit timp de 3 luni de zile, atât cât a fost necesar să fie perfectate toate aspectele invocate de noi, mediatorii din Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj și Maramureș” a declarat Bianca Pintea – Președintele Corpului Profesional al Mediatorilor din județul Bistrița-Năsăud.

(13)

Leave a Reply