primaria

Vezi activitățile nonprofit care beneficiază de finanțare nerambursabilă

Primăria Municipiului Bistriţa a organizat a doua sesiune de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2016 în domeniile: tineret, sport, educaţie, protecţia mediului, relaţii internaţionale, social şi cultură, în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pentru suma de 883.115 lei, rămasă nealocată în cadrul primei sesiuni de selecţie a proiectelor.

Rezultatele evaluării, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 109/14.07.2016 pentru aprobarea proiectelor care vor beneficia de cofinanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2016, în cadrul celei de-a doua sesiuni de selecţie a proiectelor, în conformitate cu Hotărârea nr. 14/14.03.2016 a Consiliului local al municipiului Bistriţa, sunt următoarele:

 

„Pentru suma de 15.105 lei, rămasă nealocată pentru domeniile tineret şi protecţia mediului, în cadrul cărora s-a depus câte un singur proiect, din care 3.605 lei în domeniul tineret şi 11.500 lei în domeniul protecţia mediului, se va repeta procedura de selecţie, conform capitolului IV, punctul 2 din ghidurile solicitanţilor de finanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa. Suma de 815.430 lei rămasă nealocată în cadrul celei de-a doua sesiuni de selecţie va fi trecută în fondul de rezervă bugetară, constituit în bugetul local de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa.

1. Domeniul tineret:
– Asociaţia Impact Bistriţa – Proiect “Adolescent Azi” – se repetă procedura de selecţie, conform capitolului IV, punctul 2 din ghidurile solicitanţilor.

2. Domeniul jocuri sportive:
– Asociatia “Fotbal Club Gloria Junior” – Proiect „Promovarea fotbalului (copii şi juniori) în municipiul Bistriţa” – respins etapa a II-a;
– Asociaţia “Clubul Sportiv Fotbal Club” Bistriţa – Proiect „Promovarea fotbalului de performanţă în municipiul Bistriţa – anul 2016” – respins etapa a II-a.

3. Domeniul sporturi individuale şi sportul pentru toţi:
– Asociaţia Club Sportiv “GS TENNIS CLUB” – Proiect „Cupa „GS Tennis Bistriţa” la tenis de câmp” – 79,2 puncte – suma aprobată: 15.000 lei;
– Asociaţia C.S. Karate Bistriţa – Proiect „Educaţie şi sport” – 77,1 puncte – suma aprobată: 10.310 lei;
– Clubul de Judo şi Arte Marţiale Bistriţa – Proiect „Selecţie pentru viitor” – respins etapa I
– Asociaţia Clubul Sportiv ILYO – Proiect „Educaţie prin performanţă – îmbunătăţirea performanţei sportive în disciplina olimpică Taekwondo W.T.F.” – respins etapa I.

4. Domeniul educaţie:
– Fundaţia Inocenţi – Proiect „Viitorul meu contează” – 79,2 puncte – suma aprobată: 7.000 lei;
– Asociaţia “Odată ca niciodată” – Proiect “Concursul Internaţional de Creaţie Plastică “Odată ca niciodată” ediţia aVII-a, partea a II-a” – 74,1 puncte – suma aprobată: 7.000 lei;
– Asociaţia Armonia Bistriţa – Proiect „Meseria ta contează – portal web pentru monitorizarea situaţiei şcolare a elevilor din învăţământul profesional, în vederea prevenirii abandonului şcolar” – 70,2 puncte – suma aprobată: 6.970 lei.

5. Domeniul protecţia mediului*:
– Asociaţia Grup de Acţiune Locală (G.A.L.) pentru Dezvoltare Durabilă în Microregiunea Bistriţa – Şieu -Someş “RURALIS” – Proiect „Kilometrul albastru – obstacole în protecţia şi promovarea râului Bistriţa” – se repetă procedura de selecţie, conform capitolului IV, punctul 2 din ghidurile solicitanţilor.

6. Domeniul cultură:
– Asociaţia Proactiv Bistriţa – Proiect „Bistriţa în ochii tinerilor” – 82,5 puncte – suma aprobată: 6.300 lei;
– Asociaţia Culturală GROUP SEVEN, proiect „Bistriţa Live” – 55 puncte – 0 lei;
– Asociaţia CES Bistriţa – Proiect „Dansul inimilor speciale” – respins etapa I;
– Asociaţia Eurotin BN – Proiect „Zbor peste Bistriţa” – respins etapa I”, informează municipalitatea.

(9)

Leave a Reply