DGASPC

Vezi ce posturi scoate la concurs DGASPC BN

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuţie vacante.

Concursul are loc la data de 10.10.2016 – proba scrisă, respectiv 12.10.2016 – interviul.

Funcțiile contractuale de execuţie vacante, sunt următoarele:
1. Educator (S), grad debutant – 1 post în cadrul Centrului Pentru Protecția Copilului Beclean
2. Îngrijitor (G) – 1 post – în cadrul Centrului pentru Protecţia Copilului Bistriţa

Cei interesați de funcţia de educator (S), grad debutant – 1 post, în cadrul Centrului pentru Protecţia Copilului Beclean, trebuie să aibă studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv, superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Ştiințe ale educației – Specializarea – Pedagogia invățământului primar și preșcolar.

De asemenea, pentru funcţia de îngrijitor (G) – 1 post în cadrul Centrului pentru Protecţia Copilului Bistrița, cei interesați trebuie să aibă diplomă de absolvire a școlii generale și vechime în muncă – minim 6 luni.

„Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din HG nr. 286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Concursul se va desfăşura în zilele de 10.10.2016 (proba scrisă) şi 12.10.2016 (interviul). Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele necesare pentru dosarul de înscriere sunt afişate la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa Năsăud, loc. Bistriţa, str. Sucevei, nr. 1-3.

Perioada de înscriere este 19.09.2016-30.09.2016”, informează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud.

Informații suplimentare se pot obţine la adresa la numărul de telefon 0263/230502, Compartimentul resurse umane, sănătate şi securitate în muncă.

(9)

Leave a Reply