ambulanta 2

Vezi ce posturi scoate la concurs SAJ BN

Serviciul de Ambulanță Județean BN, organizează examen de promovare pentru ocuparea postului de asistent medical generalist(PL)-Compartiment Asistență Medicală de Uregneță și Transport Medical Asistat, pe perioadă determinată (temporar).
Acesta are loc între 14 septembrie 2016– 29 septembrie 2016.

Examenul de promovare va fi lucrare scrisă, și se va desfășura la sediul unității în data de 28 septembrie de la ora 10.00.
Candidatul se va prezenta în sala de ședințe a SAJ-B cu CI/BI, cel târziu până la ora 9.45.

Sunt declarați admiși candidații care au obținut cel puțin 50 de puncte.

„După afișarea rezultatelor obținute la concurs, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. (Art. 45, alin.7 din REGULAMENT-CADRU privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unut post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286 din 23 martie 2011)”, informează SAJ BN.

De asemenea, organizează, în perioada cuprinsă între 13 septembrie 2016 – 07 octombrie 2016, concurs pentru ocuparea a 2 posturi de ȘOFER AUTOSANITARĂ II – Compartimentul de Consultații de Urgență și Transport Sanitar Neasistat, pe perioadă determinată (temporar), pentru Stația Centrală Bistrița.

Aici se găsește graficul de desfășurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor desfășurate în perioada 13 septembrie-7 octombrie.

Totodată, aici se găsesc mai multe informații pentru cei interesați de aceste posturi.

(10)

Leave a Reply