oras

Vezi ce zone au fost finalizate, la Cadastrul general în Bistrița

Municipalitatea anunță faptul că s-a finalizat lucrarea de Cadastru general în Bistrița, pe anumite sectoare.

„Vă aducem la cunoştinţă că s-a finalizat lucrarea de Cadastru general în Bistriţa pentru sectorul cadastral nr. 201 ridul „La Soare” şi sectorul cadastral nr. 663 ridul „Valea Căstăilor”, iar după parcurgerea etapei de afişare se va realiza înscrierea gratuită în cartea funciară a proprietăţii şi înmânarea gratuită a extraselor de CF pentru proprietari.
În acest sens vă anunţăm că, în perioada 24.10.2016 – 23.12.2016, lucrarea de cadastru general pentru aceste sectoare cadastrale este afişată la Primăria municipiului Bistriţa – str. Gheorghe Şincai nr. 2 – intrare Pasaj II.
De asemenea, pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa, accesând portalul institutiei, www.primariabistrita.ro / Anunţuri şi informaţii / Cadastru / Cadastru general / Sectoare cadastrale afişate, puteţi vizualiza documentaţia cadastrală a sectorului cadastral şi imobilul proprietatea dumneavoastră care se identifică cu ID menţionat şi în adresa comunicată.
Documentele afişate sunt următoarele:
– planul cadastral al sectorul cadastral, care cuprinde numărul cadastral al imobilului ID (anexa nr. 3);
– registrul cadastral al imobilelor, care cuprinde date despre imobil, respectiv numărul de identificare al imobilului, numărul sectorului cadastral, suprafaţa imobilului, proprietarul imobilului, domiciliul acestuia şi eventualele sarcini înscrise în partea a III-a a registrului cadastral al imobilelor (anexa nr. 5);
– opisul alfabetic al deţinătorilor din sectorul cadastral.
În situaţia în care pe terenul proprietatea dumneavoastră a fost edificată o construcţie înainte de anul 2001 şi nu deţineţi pentru aceasta acte de autorizare, respectiv autorizaţie de construire, în conformitate cu prevederile art.37 alin.(2) din Legea nr. 50/1991 republicată cu modificările şi completările coroborate cu prevederile Codului Fiscal, vă puteţi întabula şi construcţia în lipsa autorizaţiei de construire, cu condiţia achitării impozitului aferent.
În cazul edificării unei construcţii în baza autorizaţiei de construire şi construcţia este finalizată, vă recomandăm să vă adresaţi Serviciului Urbanism pentru întocmirea şi eliberarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, act necesar pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară.
Titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni vor solicita reînnoirea înscrierii acestora în cărţile funciare, în termen de 60 de zile de la afişare.
Cererile de reînnoire a înscrierii sarcinilor în cărţile funciare, cererile de rectificare a documentelor tehnice şi eventualele contestaţii se depun la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud cu sediul în Bistriţa, str. Nicolae Titulescu nr. 52, care are obligaţia să le soluţioneze în perioada de afişare publică, dar nu mai târziu de 60 de zile de la finalizarea perioadei de afişare.
În conformitate cu prevederile art. 14 alin. 2 şi alin.3 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare, dumneavoastră aveţi posibilitatea să depuneţi cerere de rectificare (contestaţie) în condiţiile în care sunteţi nemulţumiţi de datele pe care lucrarea de cadastru le conţine.
Pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa, accesând portalul instituţiei, www.primariabistrita.ro / Anunţuri şi informaţii / Cadastru / Cadastru general / Sectoare cadastrale afişate, puteţi vizualiza şi modelul contestaţiei pe care să îl completaţi.
Eventualele contestaţii, respectiv cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului şi cererile de înscriere a sarcinilor în cărţile funciare, se formulează în termen de 60 de zile de la data afişării, iar contestaţiile vor fi însoţite de documente doveditoare şi depuse la O.C.P.I. Bistriţa-Năsăud.
În urma soluţionării cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, de către O.C.P.I. Bistriţa-Năsăud, se emite un proces verbal care se va comunica petentului.
Procesul verbal poate fi contestat cu plângere la Judecătoria Bistriţa în termen de 15 zile de la comunicare.
După expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor şi efectuarea înscrierii în cartea funciară cu titlu gratuit, vi se vor înmâna noile extrase de carte funciară.
În conformitate cu prevederile art.11 alin 2 litera „q”, noile extrase de carte funciară pentru informare vor fi emise fără a fi semnate de oficiul teritorial, fiind generate automat de sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară, iar împotriva acestor încheieri persoanele interesate nu pot face plângere.
Atenţie! Prin modificarea Legii nr. 7/1996 prin O.U.G. nr.35/2016, dacă un proprietar este nemulţumit de datele cuprinse în lucrarea de cadastru general afişată, face contestaţie şi poate face plângere la Judecătorie numai împotriva procesului verbal de soluţionare a contestaţiei, fiind eliminată plângerea împotriva încheierii de carte funciarăȚ informează municipalitatea.

Informaţii cu privire la datele pe care le cuprinde această lucrare se pot obţine la Primăria municipiului Bistriţa, Serviciul cadastru şi revendicări imobiliare din str. Gheorghe Şincai nr. 2, telefon 0263-224706, interior 143, 181.

(3)

Leave a Reply