Vom avea SELGROS, în BN

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud anunță publicul interesat asupra propunerii de implementare a doua proiecte de interes județean.

SC SELGROS CASH&CARRY SRL a depus spre aprobare „PUZ – Construire magazin cash&carry Selgros, în municipiul Bistrița, str.Calea Moldovei,nr.13, în extravilanul municipiului Bistrița, teren de categoria de folosință curți- construcții”, potrivit Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud.

„Planul Urbanistic Zonal are drept scop construirea unui magazin Cash&Carry Selgros și a unei galerii comerciale, cu acces dinspre Calea Moldovei. În imediata vecinătate a viitorului complex comercial se află un ansamblu de locuințe, Piața Primăriei, spațiii comerciale (Penny și Altex).
Terenul care face obiectul P.U.Z. are o suprafață de 68.765 m2, proprietate privată a S.C. MATRIX DEVELOPMEN S.A. și SC SELGROS CASS&CARRY SRL, conform P.U.G. Bistrița, fiind în zonă destinată instituțiilor publice și serviciilor de tip complex comercial”, adaugă Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud.

Prin implementarea acestui proiect se va construi o suprafață propusă – 29 015 m2 cu regim de înălțime propus – parter, P+1 parțial în magazin și maxim P+1 în cazul Galeriei Comerciale și se vor amenaja: spații verzi pe o suprafață de 2 072,5 m2 , suprafețe, trotuare, drumuri 200 locuri de parcări .

„În urma consultărilor din cadrul CAT din data de 14.09.2016 s-a luat decizia inițială conform căreia varianta de plan propusă nu necesită evaluare de mediu, iar planul va fi adoptat fără aviz de mediu.
Primăria Budești intenționează să implementeze proiectul „Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în perimetrul de ameliorare”.
Acest proiect se regăsește ca amplasament în comuna Budești-Fînațe, extravilan judeţul Bistriţa-Năsăud.
Obiectivul proiectului îl constituie valorificarea cu ajutorul vegetației forestiere, a terenurilor preluate din sectorul agricol, afectate de fenomene de degradare, care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de producție pentru folosințe agricole.
Prin proiect se urmărește instalarea vegetației forestiere pe o suprafață de 40.84 ha.
În urma consultărilor din cadrul CAT din data de 07.09.2016 APMBN a luat decizia etapei de încadrare conform căreia proiectul propus nu necesită evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluare adecvată”, a continuat Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud.

(23)

Leave a Reply