oras

Ziua Mondială a Populaţiei

Astăzi, este o zi specială, mai exact, încă din 1987, la 11 iulie în întreaga lume este marcată Ziua Mondială a Populaţiei.
Această zi a fost aleasă şi declarată ca atare de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru că atunci populaţia lumii a atins pragul de 5 miliarde. Este o dată simbolică şi de reflecţie asupra situaţiei generale a populaţiei de pe glob.

„Creşterea populaţiei mondiale este o problemă căreia i se caută explicaţii ştiinţifice şi i se propun strategii
integrate la fel ca şi celorlalte probleme care au dobândit un statut global, chiar dacă în anumite zone ale Terrei populaţia evoluează uneori în contradicţie cu tendinţa generală, aşa cum se întâmplă în „Bătrâna Europă”. Continentul nostru îşi justifică numele prin creşterea vârstei medii a locuitorilor şi scăderea continuă a populaţiei, ca şi în România”, potrivit INS.

La 1 ianuarie 2015, populaţia rezidentă1 a României a fost de 19870,6 mii locuitori. Populaţia feminină a fost majoritară, cuprinzând 10163,6 mii persoane care reprezinta 51,1% din totalul populaţiei rezidente.
Comparativ cu 1 ianuarie 2014, la 1 ianuarie 2015 se remarcă adâncirea fenomenului de îmbătrânire demografică prin reducerea populaţiei tinere (de 0-14 ani) cu 13,5 mii persoane, ponderea acesteia fiind constantă (15,5%) şi creşterea ponderii celei vârstnice (de 65 ani şi peste) de la 16,5% la 17,0% (+78,9 mii persoane). Populaţia adultă (15-64 ani) reprezintă 67,5% din total, în scădere cu 142,0 mii persoane faţă de începutul anului 2014. În cadrul populaţiei adulte a crescut ponderea grupelor de vârstă 15-19 ani, 25-29 ani, 45-49 ani şi 60-64 ani şi a scăzut cea a grupelor de vârstă 20-24 ani, 30-44 ani şi 50-59 ani.
În mediul urban locuiesc 10699,0 mii persoane, reprezentând peste jumătate din populaţia rezidentă a ţării (53,8%). La 1 ianuarie 2015, regiunea de dezvoltare Nord-Est (cu judeţele: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui) deţinea cel mai mare număr de locuitori, cu o pondere de 16,5% în populaţia rezidentă a ţării. La polul opus se situa regiunea de dezvoltare Vest (formată din judeţele: Arad, Caraş- Severin, Hunedoara, Timiş) cu o pondere de doar 9,1% în populaţia rezidentă a ţării. Regiunea de dezvoltare Bucureşti–Ilfov este cea mai urbanizată regiune, populaţia urbană reprezentând 89,4% din populaţia totală a regiunii.

Femeile au o durată medie a vieţii de 78,91 ani, cu aproape 7 ani mai mare decât speranţa de viaţă a bărbaţilor (71,96 ani). Datorită nivelului diferenţiat al mortalităţii, durata medie de viaţă a populaţiei din mediul urban (76,65 ani), a fost superioară celei din rural cu 2,78 ani (73,87 ani). Pentru ambele sexe valorile duratei medii a vieţii sunt mai mari în urban decât în rural, diferenţele fiind mai accentuate pentru populaţia masculină (3,20 ani), decât pentru cea feminină (1,77 ani).
În anul 2015 sporul natural3 al populaţiei rezidente a continuat să fie negativ (de – 75,7 mii persoane), valori negative ale sporului natural înregistrându-se în toate regiunile ţării. Cel mai mare spor negativ s-a înregistrat în regiunea Sud-Muntenia (- 17,7 mii persoane), iar cel mai mic spor negativ în regiunea Bucureşti-Ilfov (-2,9 mii persoane). Sporuri negative semnificative s-au înregistrat şi în regiunile SudVest Oltenia (-12,7 mii persoane), Sud-Est (- 11,7 mii persoane) şi Nord-Est (-10,4 mii persoane).

„În perspectiva anului 2060, se anticipează că numărul populaţei rezidente a României va continua să scadă, ajungând în anul 2060 la 13 milioane locuitori (varianta mediană), cu aproape 7,0 milioane locuitori mai puţin în comparaţie cu populaţia rezidentă înregistrată la 1 ianuarie 2015. În nicio variantă de proiectare, populaţia României nu va înregistra creşteri. În varianta optimistă (presupunând creşterea fertilităţii, creşterea speranţei de viaţă şi un sold pozitiv al migraţiei externe), în 2060, ţara noastră ar avea 14,3 milioane locuitori, cu 5,6 milioane locuitori mai puţin faţă de anul 2015, iar în cea pesimistă (presupunând scăderea şi apoi menţinerea la un nivel redus a fertilităţii, creşterea speranţei de viaţă şi un sold pozitiv al migraţiei externe) populaţia ar putea ajunge la 12,5 milioane de locuitori, înregistrând o diminuare de 7,4 milioane locuitori.
Pe regiuni de dezvoltare până în anul 2060 (varianta mediană) populaţia rezidentă va înregistra scăderi cuprinse între 1,5 milioane locuitori în regiunea Sud-Muntenia şi 444,8 mii locuitori în Bucureşti-Ilfov. Diminuări importante ale populaţiei rezidente (cu circa un milion de locuitori) se vor înregistra şi în fiecare dintre regiunile Sud-Est şi Sud-Vest Oltenia.
Conform Diviziei de Populaţie ONU:
-la 1 iulie 2015, populaţia lumii a fost de 7,3 miliarde locuitori;
-pentru anul 2060 se prognozează că populaţia va fi de aproape 10 miliarde locuitori;
-se estimează că populaţia Terrei va creşte anual cu 1,1%;
-ţara cu cea mai mare creştere a populaţiei, în anul 2014, a fost Oman, urmată de Liban, Niger, Kuwait şi Sudanul de Sud”, mai adaugă INS.

(0)

Leave a Reply